Οι υπόγειες αρχαιότητες ως ευκαιρίες επανασύνδεσης των αστικών πληθυσμών με το παρελθόν

Οι πόλεις μας βρίθουν αρχαιοτήτων: από τους επίσημους και οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία ως τις αρχαιότητες τις παραδοσμένες στη βλάστηση σε ακάλυπτα οικόπεδα. Υπάρχουν όμως και οι αφανείς αρχαιότητες, αυτές που έχουν διασωθεί στα υπόγεια δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων. Αυτές ακόμα απουσιάζουν από την εμπειρία της καθημερινής ζωής στην πόλη παρά την εγγύτητά τους με αυτή και με τους ίδιους τους ανθρώπους της πόλης. Όταν ανακοινώθηκε η διοργάνωση του Open House Thessaloniki με στόχο “ το ευρύ κοινό να εξερευνήσει και να κατανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής και του δομημένου περιβάλλοντος” και “η πόλη [να] μετατρέπεται σε ένα μεγάλο μουσείο, με εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια
και την αρχιτεκτονική της” (http://www.openhousethessaloniki.gr/oht/) η ένταξη σε αυτή των υπόγειων αρχαιοτήτων φάνηκε ως αυτονόητη. Μία συζήτηση ξεκίνησε για την ένταξή τους στο πρόγραμμα της διοργάνωσης. Στη συμμετοχή αυτή θα παρουσιαστεί το σκεπτικό της παρουσίασης υπόγειων αρχαιοτήτων στα πλαίσια της οργάνωσης παράλληλα με ευρύτερες διεθνείς και εγχώριες πρωτοβουλίες που καλούν να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν και παραδείγματα παρουσίασης υπόγειων μνημείων σε αντίστοιχες οργανώσεις στο εξωτερικό.

Η ανάδειξη των προκλήσεων που ενέχει η παρουσίαση υπόγειων αρχαιοτήτων, από τα θεωρητικά εώς τα απολύτως πρακτικά ζητήματα, και τελικά η ωρίμανση της πρότασης και η ένταξή τους στο πρόγραμμα
της διοργάνωσης αποτελούν τους στόχους της παρουσίασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *