«Η απουσία της μνήμης και ο δημόσιος ψηφιακός χώρος: η περίπτωση της μνήμης του Εμφυλίου στην ελληνική δημόσια σφαίρα»

Η εμφύλια διαμάχη στην Ελλάδα είχε πολλαπλές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις σε ένα μεγάλο φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων που συμπλέκονταν με τις ιδεολογικές εκφάνσεις και εκδηλώσεις στον δημόσιο χώρο. Μία από αυτές ήταν και η μνήμη ή καλύτερα λήθη του Εμφυλίου στη δημόσια μνημειακή γλυπτική και κυρίως αναφορικά με τις επίσημες δημόσιες παραγγελιές – σίγουρα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τότε αυτή η πορεία φαίνεται να αλλάζει αλλά μόνο πρόσκαιρα και μόνο μέσα από
το πρίσμα της δημόσιας μνημόνευσης της Αντίστασης που συνδέεται άρρηκτα με Εμφύλιο. Η δύσκολη τελικά αυτή μνήμη δεν θα βρει θέση σχεδόν πουθενά στο αστικό τοπίο πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις. Η λύση τελικά για τη δημόσια διαβούλευση του θέματος του Εμφυλίου θα δοθεί μόνο πρόσφατα και μέσω κυρίως των ψηφιακών λύσεων και εφαρμογών που θα προκύψουν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των εικονικών μουσείων και εκθέσεων. Με την παρούσα ανακοίνωση θα ασχοληθώ με την ιστορία της μνήμης και της λήθης του Εμφυλίου στο επίπεδο των εικαστικών τεχνών και κυρίως της δημόσιας γλυπτικής και πώς μέσω αυτής αρχίζει να συγκροτείται τις δεκαετίες ’80 και ’90 ένα νέο αφήγημα στον δημόσιο χώρο από τις επίσημες αρχές και αργότερα μετά το 2000 στον δημόσιο ψηφιακό κόσμο. Στο
επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν διαγωνισμοί και έργα που αφορούν συνολικά, από ότι φαίνεται, τη δεκαετία του ’40 και τις τραυματικές μνήμες του ελληνικού Εμφυλίου, αλλά και οι ψηφιακές εφαρμογές που θα παρουσιάσουν σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό τη δύσκολη αυτή σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Οι τρόποι παρουσίασης, οι εικαστικές λύσεις και η θεματολογία των μνημείων θα αντιπαρατεθούν στην ψηφιακή απεικόνιση, τους νέους τρόπους δημόσιας παρουσίασης σε έναν νέο δημόσιο χώρο μνήμης που μεταφέρει τη δημόσια αντιπαράθεση από το επίπεδο της σύγκρουσης για την ανέγερση μνημείων στο επίπεδο της δημόσιας ιστορίας στον κόσμο του διαδικτύου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *