Συμπληρωματικές Κατευθύνσεις για την Αποστολή Περιλήψεων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  «Παλίμψηστα Υποδομών: Διασταυρώσεις και Συμπτώσεις Αρχαίων και Σύγχρονων Αστικών/Περιαστικών Τοπίων.»

[Στα Πλαίσια της εν λόγω Θεματικής Συνεδρίας]

Η  έννοια ‘Παλίμψηστα Υποδομών’ εισήχθηκε από τον Bernardo Secci [Secci, 2012:167].  Το τοπίο δύναται να αναγνωστεί ως παλίμψηστο του οποίου η ύλη χαρτογραφεί αενάως- όντας διαρκώς ενεργή και δρώσα- τα όσα λαμβάνουν χώρα και εκφράζονται στην γήινη επιφάνεια. [Κουζούπη, 2017: 21] Η κατανόηση του αστικού τοπίου ως παλίμψηστου είναι μία μεταφορά που αφορά πρώτιστα τις περιοχές με διαχρονικά ίχνη κατοίκησης [Corboz, 1983 και Τεντοκάλη, 2001].  Στις υποδομές περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, όπως: δρόμοι και μεταφορικοί άξονες, μεταφορικοί κόμβοι [λιμάνια, κτλ], οχυρώσεις,  υδρολογικά έργα, λατομεία, κ.ο.κ.

Η εν λόγω Θεματική Ενότητα θα περιλαμβάνει αρχικά 15λεπτες Παρουσιάσεις και στη συνέχεια μία συντονισμένη συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας, στο κλείσιμο της οποίας θα συμμετέχει και το κοινό.  Οι Παρουσιάσεις προτείνεται να είναι κυρίως από αρχαιολόγους που έχουν ερευνήσει ανασκαφικά ή/και βιβλιογραφικά περιοχές που εμπίπτουν στην  εν λόγω θεματική, αλλά και παρουσιάσεις διεθνών και εγχώριων παραδειγμάτων ‘Παλίμψηστων Υποδομών’  που έχουν ήδη αναδειχθεί ως τμήματα του αστικού τοπίου  μέσα από Αρχιτεκτονικούς ή Πολεοδομικούς Χειρισμούς.  Στοχεύοντας σε μία γόνιμη ανταλλαγή απόψεων,  καλό θα ήταν στο τέλος κάθε περίληψης να διατυπωθούν θέματα και προβληματισμοί προς περαιτέρω συζήτηση, έτσι όπως αυτά θα προκύψουν από την Παρουσίαση κατά τον/τους εισηγητή/-ες. Ο στόχος είναι να συμπεριληφθούν στην ανάπτυξη των προβληματικών στα πλαίσια της Στρογγυλής Τράπεζας.

Οι περιλήψεις των Παρουσιάσεων προτείνεται να έχουν έκταση 150 έως 350 λέξεις, και –ιδίως στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται έργο τρίτων- να ακολουθούνται από ενδεικτικές βιβλιογραφικές αναφορές. Στην περίπτωση που κάποιος δεν ενδιαφέρεται να κάνει συγκεκριμένη 15λεπτη Παρουσίαση, αλλά έχει προτάσεις για άξονες συζήτησης στην Στρογγυλή Τράπεζα,  παρακαλείται αντί περίληψης να αποστείλει μία σύνοψη των θεμάτων που προτείνει να αναπτύξει ως συν-ομιλητής, με την επισήμανση ότι αφορούν την συμμετοχή του ως ομιλητή στην Στρογγυλή Τράπεζα. 

Σχετική  Βιβλιογραφία

Chevallier R. (1976): “Le Paysage palimpseste de l’Histoire. Pour une Archeologie du Paysage”, στο: Mélanges de la Casa de Velázquez, Tome 12, σελ. 503-510.

Corboz A. (1983):  The Land as Palimpsest”, στο: Diogenes, vol.121, σελ. 12-34

Κουζούπη Α. (2017): « Φυσικά’ Τοπία της Ομηρικής Οδύσσειας ˑ Διερευνώντας τις Δομές και τα Όρια των Πολιτισμικών Εναποθέσεων στην Πορεία του Νόστου του Οδυσσέα». [Διδακτορική Διατριβή]. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Secchi B. (2012) : “Palinsesti Infrastutturali”, στο: Ferlenga A. et al [ed] : L’ Architettura del Mondo. Infrastrutture, Mobilita, Nuovi Paesaggi. Μιλάνο: La Triennale Di Milano, Editrice Compositori, σελ. 176-181. 

Τεντοκάλη Β. (2001) «Το παλίμψηστο της πόλης μέσα από το αστικό κενό», στο Αρχιτεκτονική ως Τέχνη. Περιοδική έκδοση του ΣΑΘ: ‘Σχεδιάζοντας το παρελθόν’, 4.  Μάιος 2001, σελ. 20-21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *