ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2018

Άρης Αναγνωστόπουλος, ανθρωπολόγος-ιστορικός, ΠΜΣ Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κεντ

Στάθης Γκότσης, ιστορικός ΥΠΠΟΑ

Καλλιόπη Κατσικαβέλη, αρχιτέκτονας – πολεοδόμος ΥΠΠΟΑ

Δέσποινα Κουτσούμπα, αρχαιολόγος ΥΠΠΟΑ

Δήμητρα (Μιμίκα) Κρίγκα, αρχαιολόγος, δρ. προϊστορικής αρχαιολογίας

Γιώτα Μαυρομμάτη, αρχαιολογός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΚΠΑ

Πάρης Ποτηρόπουλος, ανθρωπολόγος ΚΕΕΛ Ακαδημίας Αθηνών

Όλγα Σακαλή, αρχαιολόγος – μουσειολόγος ΥΠΠΟΑ

Λένα Στεφάνου, αρχαιολόγος – μουσειολόγος ΕΑΠ

Αμαλία Τσιτούρη, αρχαιολόγος – μουσειολόγος ΥΠΠΟΑ

Χαρίκλεια Χάρη, αρχιτέκτονας – επιμελήτρια εκθέσεων